ŘEŠÍME
Ekologický trend: Jak automatizace účetnictví pomáhá firmám šetřit lesy
DALL·E 2023-10-14 20.52.40 - Realistic photo, 1200x600px in dimension, set entirely against a dominant and vibrant #FFD556 yellow background. Central to the image is a clean and d.png

Redukce Papíru

Přechod na digitální faktury a účtenky znamená méně papíru používaného při účetních operacích. Pro lepší představu, pojďme se podívat na to, kolik papíru ročně spotřebují společnosti po celém světě na papírových fakturách.

Podle statistik Světové federace pro účetní služby (IFAC) používají společnosti po celém světě každoročně více než 50 miliard papírových faktur. To představuje obrovský objem těženého dřeva a výroby papíru, což má negativní dopad na lesy a životní prostředí.

Nižší Emise CO2

Tradiční účetnictví, které zahrnuje tisk faktur, jejich distribuci a fyzické archivace, může znamenat značné množství dopravy a manipulace s papírovými dokumenty. Tím se zvyšuje emise skleníkových plynů. Přechodem na digitální faktury a automatizací účetního procesu se snižuje potřeba fyzického pohybu dokumentů, což má za následek nižší emise CO2.

Méně Odpadu

Papírové faktury a účtenky nejsou jen zátěží pro lesy, ale také přispívají k tvorbě odpadu. Po určité době jsou tyto dokumenty často archivovány nebo zničeny, což vede k dalšímu vytváření odpadu. Digitální faktury a účtenky jsou ekologickou alternativou, která snižuje množství odpadu vytvářeného v rámci účetního procesu.

Šetření Vodních Zdrojů

Výroba papíru je značně náročná na vodu. Mnoho lesů je tedy zničeno nejen kácením stromů, ale i v důsledku vysoké spotřeby vody pro papírenský průmysl. Přechod na digitální faktury a účtenky přispívá k šetření důležitých vodních zdrojů a ochraně našich řek a jezer.

Závěr

Automatizace účetnictví a přechod na digitální faktury a účtenky jsou moderními postupy, které nejen zvyšují efektivitu firem, ale také přinášejí významné výhody pro životní prostředí. Snížení spotřeby papíru, emisí CO2, vytváření odpadu a šetření vodních zdrojů jsou jen některé z důvodů, proč firmy, které jdou tímto směrem, přispívají k ekologickému trendu a ochraně našeho planety. Díky těmto inovativním krokům můžeme doufat, že lesy budou moci trvat déle a naše životní prostředí zůstane čistší a zdravější pro budoucí generace.

Be eco, be digitoo.