ŘEŠÍME
Digitoo: Klíč k úsporám nákladů a efektivní automatizaci
4105ce60-9f79-474f-a27a-c90c03782cec.webp

Využití Digitoo pro správu faktur, účtenek a objednávek pomáhá dosahovat úspor nákladů několika způsoby:

Redukce manuální práce

Digitoo dokáže automaticky získávat informace z faktur a dokladů, což eliminuje potřebu manuálního zadávání dat. Tím se snižuje náklad na pracovní sílu potřebnou pro tyto úkoly a minimalizuje riziko chyb spojených s ručním zadáváním.

Rychlejší zpracování

Díky rychlému skenování a extrakci údajů je proces zpracování faktur značně zrychlen. Faktury lze zpracovat mnohem rychleji, což znamená rychlejší platby dodavatelům a lepší správu hotovostního toku.

Úspora změnou procesu

S Digitoo dosáhnete významných úspor nákladů prostřednictvím efektivní automatizace správy faktur, účtenek a objednávek. Díky změně procesů mohou firmy minimalizovat náklady spojené s manuálním zpracováním faktur, které mohou dosáhnout až 600 Kč za jednu fakturu. Bez automatizace je třeba, aby až osm různých osob pracovalo na jedné faktuře - od asistentky, která skenuje a eviduje údaje v Excelu nebo jiných tabulkách, přes manažery, kteří provádějí ověření a podpis, až po účetní juniorku, která přepisuje údaje, a seniorního účetního, který provádí kontrolu dat po juniorní. Digitoo vám umožní zefektivnit tento proces a ušetřit jak čas, tak peníze

Minimalizace chyb

Systémy jako Digitoo jsou navrženy tak, aby minimalizovaly chyby spojené s lidským faktorem. To může znamenat menší náklady na opravu a korekci chybně zpracovaných faktur.

Efektivnější schvalovací procesy

Digitoo umožňuje víceúrovňové schvalování faktur, které řídí AI. To znamená, že schvalovací procesy jsou lépe organizované a transparentní, což může snížit zdržení a zvýšit efektivitu.

Kontrola údajů skrze ARES, VIES a finanční správu

Digitoo se připojuje na ARES, VIES a finanční správu. Nástroj je tak schopen kontrolovat zásadní pravidla jako spolehlivost plátce DPH, bankovní účty a další. To může pomoci identifikovat a opravit problémy a minimalizovat riziko pokut i nesrovnalostí s finančními regulacemi.

Snížení papírové práce

Digitalizace faktur a dokladů snižuje potřebu tisku, skenování a archivace papírových dokumentů. Ušetříte tak na tiskárnách, skladování a archivaci.

Lepší plánování a rozpočet

Díky rychlému a přesnému zpracování faktur a lepšímu sledování finančních toků mohou firmy lépe plánovat své rozpočty a financování.

Celkově lze říci, že systémy pro správu faktur, jako je Digitoo, umožňují firmám automatizovat a optimalizovat procesy kolem fakturačního cyklu, což v konečném důsledku vede k úspoře nákladů a zvýšení efektivity.