ŘEŠÍME

Digitoo: Transformujte skenování faktur v hladký digitální proces

DALL·E 2023-10-14 21.08.17 - Realistic image, 1200x600px in dimension, set against a dominant #2A84FF blue background. In the scene, a professional-looking woman stands confidentl.png

Skenování a nahrávání faktur

Uživatelé nahrávají naskenované nebo digitální doklady ve formátu PDF, PNG, JPEG, TIF, TIFF ale i PDF s ISDOC do systému Digitoo, ať už přímým nahráním, přetažením dokumentů ze složky do aplikace, skrze e-mail nebo API. Každá fronta v Digitoo (fronta představuje druh dokladu) má automaticky vygenerovaný e-mail, na který je možno daný doklad zasílat.

OCR technologie

Systém Digitoo vyvinul vlastní technologii OCR (Optical Character Recognition) k rozpoznávání textu na dokumentu. Tato technologie umožňuje přesné a efektivní vyjmutí textových informací z různých typů dokumentů, včetně faktur. Je však třeba poznamenat, že systém Digitoo momentálně podporuje pouze latinku. To znamená, že technologie OCR je optimalizována pro rozpoznávání a získávání textu napsaného latinskými písmeny. I přes tuto omezenou podporu latinky však systém Digitoo dosahuje vysoké přesnosti rozpoznávání textu, a to i na relativně špatně naskenovaných nebo digitálních dokumentech. I při rozpoznávání textu napsaného latinkou tak na fakturách s různými formáty a kvalitou digitalizace, může systém Digitoo provádět extrakci s vysokou přesností až 98 %. Tímto způsobem je zajištěna kvalita zpracování faktur a minimalizuje se riziko chyb spojených s manuálním zadáváním dat.

Hluboké neuronové sítě pro klasifikaci

Pro extrakci textu z dokumentu jsou použity hluboké neuronové sítě, které patří mezi pokročilé modely strojového učení, a jsou schopny rozpoznat a klasifikovat různé údaje z extrahovaných textových informací. U faktur to znamená například číslo faktury, její datum, IČO a DIČ a další relevantní údaje.

Učení a adaptace AI

Systém Digitoo je schopen se učit a adaptovat na různé typy faktur a dodavatelů. Postupem času se stává stále přesnějším v rozpoznávání a extrakci informací na základě historických dat a zpětné vazby od uživatelů.

Automatické přiřazování a schvalování

Systém Digitoo je schopen automaticky přiřazovat rozpoznané údaje k příslušným účetním položkám, střediskům a zakázkám v souladu s nastavenými pravidly a hierarchií schvalování. Pokud například bylo středisko nebo účetní položka dříve použity pro určitého dodavatele, Digitoo si to pamatuje a automaticky přiřazení provede.

Schvalování a kontrola

Po automatickém přiřazení má uživatel možnost kontrolovat a schvalovat faktury. Systém Digitoo umožňuje víceúrovňové schvalování v souladu s nastavenými pravidly.

Ověření údajů na ARES a finanční správě

Systém Digitoo se připojuje na ARES a finanční správu pro kontrolu dat, jako je ověření:

  • Spolehlivosti plátce daně

  • Kontrola registrace bankovního účtu na Finanční správu

  • Kontrola údajů dodavatele a odběratele na VIES

  • Kontrola správností IČ a DIČ

  • Kontrola formátu IBAN

a další.

Integrace na váš účetní systém

Umožňujeme se ihned propojit s nejrozšířenějšími účetními systémy na trhu nebo využít naše API.

U nás máte možnost volby: propojit se jednoduše skrze rozhraní Digitoo - na nejrozšířenější účetní systémy na trhu, nebo můžete využít API připojení a dosáhnout tak maximální flexibility a přizpůsobení.

  • Podporujeme účetní systémy: Pohoda, ABRA Flexi, Money S3, Helios Orange, ABRA Gen, K2, Omega Kros, Ježek Duel, Ekonom, Karat, 6K

  • Využíváme certifikované partnery pro připojení na MS Navision, SAP, SAP One, QI

  • Podporujeme API pro implementaci aplikace Digitoo do vašich procesů

Celkově řečeno, Digitoo je inteligentní systém, který kombinuje technologie OCR a strojového učení pro efektivní a přesné zpracování faktur. Tímto způsobem pomáhá organizacím zlepšit proces fakturačního a účetního řízení, minimalizovat chyby a zrychlit tok finančních informací.